Հայրենի Աղբիւր – Պ

19/02/2019

Միջնակարգի «Հայրենի Աղբիւր» դասագիրքերու շարքը ուսուցիչին կը տրամադրէ գործածութեան մէկէ աւելի մակարդակներ եւ տարազներ, ըստ տեղի կրթա-մշակութային կարիքներուն ու կարելիութիւններուն։

Անպայման կարդալ գիրքը փակող «Ուսուցիչին հետ» գրութիւնը: Անոր հիմամբ՝ ընտրութիւն կայացնել «Աջ սիւնակ»ի, հատուածի մուտքի Բացատրականի, «Լսա-Տեսողական Արձագանգ»ի եւլն. գործածութեան մէջ։ Զանոնք դարձնել կա՛մ «Ուսուցիչի գիրք», վերապահուած՝ դասի պատրաստման ուսուցիչին կողմէ, կա՛մ աշխատանքի հասարակայ գործիք, որուն պէտք է վարժեցնել տղաքը.

Չխուսափիլ գործածելէ անջատ տրամադրուած մանրամասն Ուղեցոյցները: Ի հարկին՝ դիմել նաեւ անջատ տրուող եռալեզու բառացանկին (հայերէն-անգլերէն-ֆրանսերէն):

Եւ մանաւա՛նդ՝ չմոռնալ «Հայրենի Աղբիւրի գրադարան»ը, որ խտացուած-պարզացուած ձեւով եւ ինքնատիպ խաղ-հարցարանով աշակերտին կը բերէ ընթերցանութեան շահեկան նիւթեր, արժէքաւոր գործեր – եւ դպրոցէն դուրս հայերէն կարդալու ճաշակ…

 

 

 

 

No Comments

Comments are closed.