Հայրենի Աղբիւր

Միջնակարգի «Հայրենի Աղբիւր» դասագիրքերու շարքը ուսուցիչին կը տրամադրէ գործածութեան մէկէ աւելի մակարդակներ եւ տարազներ, ըստ տեղի կրթա-մշակութային կարիքներուն ու կարելիութիւններուն Կարդա Աւելին….

Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն

«Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն» շարքը կը ձգտի հայ գրականութեան դասաւանդումը դարձնել աւելի համապատասխան մշակութային ներկայ իրադրութեան եւ կրթական նոր համակարգերուն։ Իւրաքանչիւր դասագիրք կ’ընդգրկէ հայ նոր գրականութեան ամբողջ ընթացքը, սկիզբէն՝ մինչեւ մեր օրերը։  Կարդա Աւելին……

Ափիւռք եւ Ինքնացում

Սփիւռքը կը սկսի գրութեամբ մը որ կը կոչուի «Երկրորդ հաւասարում բազմաթիւ անյայտներով»։ Կը գտնուի այս հատորին կեդրոնին, եւ իր շուրջ՝ տարիներու երկայնքին գրուած ճոխ ընտրանի մը վերլուծական էջերու եւ ուսումնասիրութիւններու երկու «Նոր ծնունդ» ներէ սերող, եւ որ կ՛ընդգրկէ այսօր հարիւր տարուան վրայ երկարած սփիւռքահայ գրականութիւնը. Առաջին «Նոր ծնունդ»ը` կը ներառնէ յետ-եղեռնեան ֆրանսահայ գրագէտներ, երկրորդը՝ Միջին Արեւելքէն ծլած գրագէտներ, այսօր ցրուած՝ աշխարհով մէկ: Այդ բոլորը միացնողը գրական Սփիւռքն է, Սփիւռքը որպէս գրականութիւն: Որովհետեւ անիկա է նաեւ, ու մա նաւանդ, գրական արտադրութիւն մը։ Սփիւռքը կը ծնի գրութեամբ մը, բայց մանաւանդ կը կազմաւորուի իր իսկ արտադրած գրականութեամբ։