Մեր Մասին

28/12/2022

Հեղինակները՝ Յարութիւն ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ եւ Մարօ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ-ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, ծագումով արեւմտահայ, ծնած յաջորդաբար Լիբանան եւ Յունաստան, կ՛ապրին Աթէնք: Պէյրութի Համազգայինի Ն.Փ. Ճեմարան երկրորդական կրթութենէ ետք, անոնք համալսարանական ուսում ըրած են Պէյրութ եւ Փարիզ-Սորպոն (յաջորդաբար Գրականութիւն-Փիլիսոփայութիւն եւ Պատմութիւն):

Զուգընթացաբար իրենց ուսուցչական երկար ասպարէզին՝ Պէյրութ, Փարիզ եւ Աթէնք, անոնք արդէն 1970-80ական տարիներէն՝ պատրաստած եւ հրատարակած են հայերէնի դասագիրքերու շարքեր, որոնք Սփիւռքի տարածքին ունին լայն գործածութիւն, տասնամեակներէ իվեր.-

ա- Ինքնուսոյց-երկլեզու մեթոտներ՝ «Ձեռնարկ Հայերէն Լեզուի – Արեւմտահայերէն» (ֆրանսերէնով եւ անգլերէնով՝ յաջորդաբար, 1972ին եւ 1982ին). «Բարեւ» (նոյն գործի տարբերակը, հովանաւրութեամբ Փոմփիտու կեդրոնի, Փարիզ)

բ- մայրենի լեզուի դասագիրքեր՝ «Հայրենի Աղբիւր» շարք. հայ գրականութեան դասագիրքեր՝ «Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն» շարք (Աթէնք). «Մեր Լեզուն» շարք (Լոս Անճելոս):

գ- լեզուի ուսուցման՝ նախորդներուն զուգընթաց հրատարակութիւններ՝ «Աշխատանքի Տետրակներ» շարք. «Հայրենի Աղբիւրի Գրադարան» շարք: «Բարեւ, Մենք ենք» ծաղկաքաղ եւն.:

Յարութիւն Քիւրքճեան, այս տասնամեակներու գրական-պարբերական մամուլին մէջ ստորագրած է բազմաթիւ ուսումնասիրական յօդուածներ՝ հայերէն եւ ֆրանսերէն: Հեղինակած է նաեւ անջատ հատոր մը՝ «Փորձ Տարա-գրութեան մասին»:

Les auteurs, Haroutiun KURKJIAN et Maro KALAIDJIAN-KURKJIAN, d’ascendance arméno-occidentale et originaires respectivement du Liban et de Grèce, vivent actuellement à Athènes, Grèce. Après leur cycle secondaire à Beyrouth (Collège Hamazkaïne, Djemaran), ils ont poursuivi des études universitaires à Beyrouth et à Paris-Sorbonne (Enseignement de littérature-philosophie et Enseignement d’Histoire, respectivement).

Parallèlement à de longues carrières d’enseignants à Beyrouth, à Paris et à Athenes, ils ont, dès les décennies 1970-80, conçu, composé et publié des séries de manuels de langue arménienne, qui devaient connaître une large diffusion en Diaspora :

a- méthodes auto-didactiques bilingues “Manuel Pratique d’Arménien Occidental” (1972); “Practical Textbook of Western Armenian” (1982); “Parèv” (Médiathèque, Centre Pompidou, Paris);

b- manuels d’arménien-langue maternelle et manuels de littérature arméniennes, pour le cycle secondaire (collège et lycée): “Hayreni Aghpiur” (Athènes); “Hay Giank yev Kraganoutiun” (Athènes); “Mer Lezoon” (Los Angeles);

c- séries de pratique de la langue : “Ecrire – Cahiers”; “Bibliothèque Hayreni Aghpiur”; et une anthologie “Parèv, Menk enk” etc.

Haroutiun KURKJIAN a encore à son actif une abondante production d’articles en arménien et en français, dans la presse littéraire de toutes ces décennies. Il a donné également un oeuvre littéraire: “Essai sur l’Exil”

No Comments